Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vi skapar möjligheter för unga människor!
Triangeln - symbolen för vår värdegrund "Helheten"
Vår verksamhetsidé
Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vi vill:
 • nå unga människor
 • skapa mötesplatser
 • skapa utveckling genom ansvar
 • se till ungdomars aktuella behov
Vår värdegrund - vårt förhållningssätt (helheten av människan och tron på ett sunt liv)
Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra - som en helhet. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar för ett sunt liv – kropp, själ och ande (Body, Mind & Spirit). Det är våra grundstenar för hela vår verksamhet, både i Sverige och i resten av världen.

Vår triangel är vår värdegrund och symboliserar kropp (body), själ (mind) och ande/reflektion (spirit) och vi anser att alla tre delar är lika viktiga för att varje individ ska utvecklas efter dennes förutsättningar och ha "den rätta känslan".


Det kroppsliga står för människans behov av en sund kropp. Med en fysisk aktivitet och ett hälsosam livsstil fritt från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv och ett långsiktigt intresse för rörelse och hälsa. 
Tips för dig som ledare: Du har kunskap om hur barn utvecklas i olika åldrar samt vilket behov de har. Du är en bra förebild så lär du barnen vad en god hälsa innebär och hur de ska träna och återhämta sig på bästa sätt


Det själsliga symboliserar människans behov av att bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att använda sina förmågor till att nå sina mål. Våra verksamheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar.

Tips för dig som ledare: Du jobbar på att förbättra barnens självförtroende och självbild genom att uppmuntra framsteg, att de vågar utmana sig och prova nya saker samt att misslyckas är = utveckling. Du belönar det som är bra och skapar därigenom en bra stämning i gruppen.


Det andliga står för människans behov av att reflektera och hantera existentiella frågor. Vi ska genom våra verksamheter tillhandahålla miljöer och utforma aktiviteter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att utforska existentiella frågor som tro, moral och etik.

Tips till dig som ledare: Du jobbar för att motverka mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling. Du sätter regler för hur ni ska behandla varandra i gruppen och gör gruppen delaktig i de olika beslut som fattas.Alla ledare i vår verksamhet ska

 • vara en god förebild genom att använda ett vårdat språk samt låta alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens idrottsverksamhet (allas rätt att vara med).

 • aktivt jobba både med sig själv och sin grupp där de aktiva ska ha roligt, må bra, få allsidig träning och därigenom prestera mera och skapa ett livslångt intresse för idrott och aktivitet (glädje och gemenskap).

 • värdera prestationen högre än resultatet och öka delaktigheten och motivationen genom att låta alla aktiva få vara med och bestämma och ta ansvar (demokrati och delaktighet).

 • få möjlighet att gå en värdegrundsutbildning som innefattar vår barnskyddspolicy samt utbildningen trygga möten och därigenom motverka fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan (rent spel). 

 • lämna in ett begränsat polisregisterutdrag.


Våra stadgar - riktlinjer i vårt arbete med unga människor
 • inspirera till en personlig livsåskådning
 • verka för ungas inflytande
 • verka för och stimulera till personlig utveckling
 • fördela ansvar och uppgifter så att alla känner sig medansvariga och värdefulla
 • öka kunskapen om och förståelsen för andra kulturer
 • motverka all diskriminering
 • verka för internationell solidaritet och rättvisa
 • verka för jämställdhet samt skapa förståelse mellan olika åldrar och samhällsgrupper
 • verka för ett hållbart samhälle, ekonomiskt, ekologiskt och socialt
 • ge möjlighet till meningsfulla aktiviteter i miljöer fria från missbruk

Länk till våra stadgar


Friplats

En del av vår värdegrund är att alla ska ha möjlighet att var aktiv i vår förening och att ekonomin ska inte sätta hinder för deltagande. Därav har alla barn möjlighet att söka friplats, läs mer här.Policydokument

Länk till vår barnskyddspolicy.

Länk till KFUM Umeås Alkohol- och drogpolicy 


KFUM grundades 1844

KFUM grundades i London 1844 och spred sig snabbt över världen och den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Sedan sammanslagningen av KFUM/KFUK på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingar, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, "Kristliga Föreningen av Unga Människor".


K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Förutom vår egen värdegrund jobbar vi utifrån RF:s värdegrund för att utbilda kontinuerligt både ledare, spelare och föräldrar inom föreningen.


KFUM Umeå Idrott
I Umeå arbetar KFUM skapar mötesplatser för människor att utvecklas. Vi gör det genom vår idrottsverksamhet men också genom friluftsverksamhet, läger, lägerskolor, kurser, yrkesutbildningar och socialt arbete. Vi är drygt 1600 medlemmar, 40 årsanställda och 250 säsongsanställda. Inom idrotten har vi i dag ca 600 aktiva i åldrarna 6 år till 30 år och över 80 ideella ledare. Vi bedriver verksamhet inom basket, klättring, volleyboll, fotboll och innebandy. Alla medlemmar oavsett om du är aktiv, tränare, förälder, styrelsemedlem ska leva efter vår värdegrund.