Hantering och lagring av personuppgifter

KFUM Umeå är personuppgiftsansvariga och arbetar aktivt med att skydda dina uppgifter. I Sportadmin lagras och hanteras personuppgifter för medlemmar, deltagare/spelare och ledare/tränare i vår läger- och idrottsverksamhet. 

De uppgifter vi behöver för att sköta medlemshantering, utskick, administration, fakturering, kontakt och bidragshantering är namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress. Administratör på KFUM Umeå har tillgång till uppgifterna för alla registrerade. Registrerad ledare i respektive grupp (läger, idrottslag, klättergrupp) har tillgång till uppgifter kring deltagare/spelare samt ledare i sin grupp.

Vid bidragsärenden lämnas uppgifterna också ut till bland annat Riksidrottsförbundet, studieförbund (SISU) och Umeå kommun. Även KFUM Umeås revisorer får vid förfrågan tillgång till medlemsregistret. I övriga fall lämnar KFUM Umeå aldrig ut personuppgifter till tredje part utan godkännande. Personuppgifterna lagras så länge de är nödvändiga för ovanstående ändamål. Du har när som helst rätt att begära ut registrerade uppgifter från KFUM Umeå för dig själv eller för barn du är vårdnadshavare till. KFUM Umeå är, i förekommande fall, skyldiga att korrigera felaktiga uppgifter i registret samt vid begäran, ta bort uppgifter.

Vid köp av väggkort till klätterhallen registreras ditt namn och telefonnummer varje gång du går in i klätterhallen. Detta möjliggör tillträde till klätterhallen utanför kontorstid.

Medlemsutskick

Adressuppgifter och mejladress används vid medlemsutskick, som t.ex. julbrev, nyhetsbrev och kallelser till medlemsmöten.